Presentaties netwerkdagen januari 2021

Op 29 januari heeft Infracampus Harderwijk en Stichting IKN het eerste Webinar georganiseerd. Het Webinar werd geleid door Gerrit Hasperhoven.

Thema Webinar
Het thema dat centraal stond is ‘Energie en Duurzaamheid in relatie tot de transitie visie warmte’. Een actueel thema waar momenteel iedere gemeente mee bezig is om uiteindelijk te kunnen komen tot een aardgasvrij Nederland. Gedurende het Webinar gaan we in op het beleidsvraagstuk. 

Presentatie
Hieronder treft u de presentaties aan van de sprekers. Mocht u specifieke vragen hebben over het onderwerp, neem dan contact op met Jan Schoemaker, bestuurslid St. IKN, 06-20003591, j.schoemaker1305@gmail.com. We helpen u graag verder.

 • presentatie Erik van Lith, Royal HaskoningDHV
  In zijn presentatie gaat hij in op de volgende stelling: ‘Aquathermie voorziet in 50% van warmtevraag in 2050?!’ Royal HaskoningDHV is als het gaat om het onderwerp Aquathermie betrokken van onderzoek tot realisatie. Erik staat in zijn presentatie stil bij het beleidsvraagstuk en het thema duurzaamheid. Klik hier.
   
 • presentatie Ingrid Giebels, Over Morgen
  Over Morgen is een adviesbureau dat werkt aan een duurzame leefwereld met een integrale aanpak op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, omgevingswet en energietransitie. Ingrid is adviseur energietransitie en zal in haar presentatie in gaan op haar ervaring hoe gemeenten met stakeholders werken aan de transitievisie warmte op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Klik hier.
   
 • presentatie Margriet van Lidth de Jeude, TNO
  Margriet is vanuit TNO onderdeel van WarmingUp, een collectief waarin deelnemers uit de hele warmteketen werken aan kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen. In haar presentatie zal zij zich richten op sociale inpassing van collectieve warmtenetten, hetgeen centraal staat in een onderdeel van het MMIP programma Warming-up dat in 2020 van start ging en nog loopt tot in 2022. Ook zal zij de actuele samenwerk-vragen die leven bij de partners van Warming-Up (gemeenten, warmteleveranciers, netbeheerders, bewoner coöperatie) bespreken. Hier komt participatie als onderwerp in beeld. Klik hier.
   
 • presentatie Ronald Roosjen, Deltares
  Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Ronald neemt in zijn presentatie u mee in het potentieel dat water heeft als het gaat om energie transitie vorm te geven. De warmte en koude voorziening kan in potentie volledig verduurzaamd worden door warmte en kou uit oppervlaktewater af te tappen, op te slaan in grondwater, en te gebruiken wanneer het nodig is. Hij is ook betrokken bij het project Warming-Up en zal in zijn verhaal de vertaalslag maken naar het beleidsvraagstuk als het gaat om Aquathermie. Klik hier.
418