Presentaties netwerkdagen december 2020

Presentaties Webinar december 2020

Op 11 december jl. om 11:00 tot 12:00 heeft Infracampus Harderwijk en Stichting IKN het eerste Webinar georganiseerd. Het Webinar werd geleid door Gerrit Hasperhoven.

Thema Webinar
Het thema dat centraal stond was ‘Waterberging als oplossing voor wateroverlast en verdroging’.

We worden steeds vaker geconfronteerd met extremen: heftige regenbuien en langdurige perioden van droogte. Regenval leidt steeds vaker tot wateroverlast, terwijl in perioden van droogte het gebruik van drinkwater toeneemt. Naast het afvoeren van regenwater moeten we daarom slimmer omgaan met waterberging. Tijdens het Webinar ‘Waterberging als oplossing voor wateroverlast en verdroging’ gaven sprekers concrete tips, handvatten en praktische oplossingen.

Presentatie
Hieronder treft u de presentaties aan van de sprekers. Mocht u specifieke vragen hebben over het onderwerp, neem dan contact op met Jan Schoemaker, bestuurslid St. IKN, 06-20003591, j.schoemaker1305@gmail.com. We helpen u graag verder.

 • Presentatie, Jeroen Rijsdijk, Arcadis
  Toelichting: het aanbrengen van meer groenblauw in onze gebouwde omgeving als waterbuffer is een voorwaarde voor een klimaatbestendige, maar ook aantrekkelijke leefomgeving. Er worden de afgelopen jaren veel oplossingen toegepast, waarbij het echter niet altijd duidelijk is hoe het ontwerp is gekoppeld aan de klimaatambitie van de gemeente of ontwikkelaar. In de presentatie geeft Jeroen u inzicht hoe deze twee aan elkaar te koppelen zijn. Bekijk hier.
   
 • Presentatie, Erwin van Herwijnen, TGS
  Toelichting: door eenvoudig te denken en te werken met de juiste materialen en systemen is het mogelijk de stad klimaat robuust te maken. Hiermee kunnen we het riool ontlasten tijdens extreme buien en het klimaat in de stad veraangenamen. Erwin vertelt u hier meer over in zijn presentatie. Bekijk hier.
   
 • Presentatie, Tom Nagtegaal, Cicom Copier
  Toelichting: inmiddels zijn we al decennia lang aan het afkoppelen. Regenwater wordt bij nieuwbouw of renovatieprojecten bijna standaard afgekoppeld van het riool. Daarnaast zijn heel veel overheden actief met het benaderen en soms zelfs subsidiëren van bedrijven en particulieren om regenwater van het dak en de percelen van het riool af te halen. Allemaal mooie ontwikkelingen. Echter er hangt nog steeds veel ‘laaghangend fruit’ in de openbare ruimte. Cicom & Copier is dit najaar een campagne gestart om beheerders bewust te maken dit ‘laaghangende fruit‘ te gaan plukken en vertellen u daar graag meer over. Bekijk hier.
   

‘Waar de norm begin stopt het nadenken. Dus doe de goede dingen doe die goed’  -  Quote van Karel Veeneman, Wetterskip Fryslân

416