Het verhaal achter de locatie

Van Willem George Frederikkazerne - thuisbasis voor de 4e Divisiestaf naar Bouw & Infra Park - trotse thuisbasis voor de infra
 

De voormalige Willem George Frederikkazerne (WGF) in Harderwijk wordt tegenwoordig gebruikt door het Bouw & Infra Park. Het Bouw & Infra Park is dé bedrijvencampus en hét congrescentrum voor de infra, bouwnijverheid en verwante branches. De gevestigde bedrijven op het park zijn actief in de bouw- en infrasector of zijn er nauw mee verbonden. Het park is daarom de trotse thuisbasis van de infra. De sector komt er samen. Een groot deel van de buitenruimte wordt gebruikt om jongeren en werkenden op te leiden in de grond-, weg- en waterbouw. De grote bedrijvigheid en het stoere materieel maakt het park uniek in zijn soort.

Ook biedt het park alle ruimte voor organisaties om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen, hiervoor is er op het park een modern congrescentrum en evenementenlocatie gesitueerd. Een inspirerende setting voor iedereen werkzaam in de infrasector, maar ook zeker voor mensen daarbuiten.

Korte tijdlijn
Op 2 november 1938 arriveerden de eerste militairen met paarden en geschut uit Utrecht en Amersfoort. In 1994 viel het doek voor de WGF-kazerne. Voor geval van leegstand had de gemeente Harderwijk al een plan voor woningbouw op het WGF-terrein. Echter, de vestiging van een groot landelijk instituut met 150 arbeidsplaatsen was een gewild alternatief. Het Bouw & Infra Park is in 2007 ontstaan uit de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW), die in 1997 het defensieterrein kocht. In 2007 is SBW opgeheven en hieruit zijn het huidige Bouw & Infra Park en het Soma College ontstaan.

Architectuur
De WGF-kazerne is voor het (oudste) deel van Nederlandse architectuur en het andere deel van Duitse. De vier oudste legeringsgebouwen en de stallen hebben kenmerken van de Delftse School. Het voormalige stafgebouw van de 4e Divisie, het wachtgebouw en de eetzaal zijn onder Duitse leiding ontworpen en gebouwd. De stijl wordt omschreven als Heimatschutzarchitektur (ook wel Heimatschutzstil genoemd). In het najaar van 2008 heeft de gemeente Harderwijk een inventarisatie gehouden en alle nog bestaande gebouwen uit de jaren '30 en '40 de gemeentelijke monumentstatus toegekend. Dit maakt de uitstraling van het park uniek en enig in zijn soort. In de loop der jaren zijn alle monumentale gebouwen aan de binnenkant gemoderniseerd en voldoen ze aan de eisen en wensen van de moderne tijd.

De naamgever
Willem George Frederik van Oranje-Nassau (Den Haag, 15 februari 1774 - Padua, 6 januari 1799) was de jongste zoon van stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen, bijgenaamd: Fritz. Na een militaire opleiding ging hij in actieve dienst voor de verdediging van de Republiek tegen de Fransen in 1793. Hij wordt beschreven als een bezielend aanvoerder die in de voorste gelederen meevocht. In 1795 was het Franse tij niet meer te keren en moest hij noodgedwongen meevluchten met de rest van het hof van Oranje naar Engeland. Om de strijd tegen de Fransen voort te zetten, nam hij dienst in het Oostenrijks leger dat in Italie vocht tegen de Fransen onder leiding van Napoleon Bonaparte. In december 1798 betrok Willem George Frederik zijn hoofdkwartier in Padua. Hij hield vele inspecties en bezocht ook veelvuldig zieke militairen. Mogelijk liep hij daar de kwaadaardige koorts op waaraan hij bezweek.

Het hele park is 27 hectare groot. Download hier de parkplattegrond.

195