Welkom: Volandis

Per 1 juli heeft Volandis zich gevestigd op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Volandis is het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw en Infrasector. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. Ze willen een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. Hierbij richten ze zich op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

Fundeon en Arbouw per 1 juli 2016 geliquideerd

Volandis is het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015. Duurzame inzetbaarheid is een thema waar eerder de organisaties Arbouw en Fundeon invulling aan gaven. Deze organisaties houden per 1 juli 2016 op te bestaan. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben daarom besloten tot een nieuw kennis- en adviescentrum te komen.

Eigen verantwoordelijkheid in duurzame inzetbaarheid

De aard van het werk in de sector bouw en infra verandert. Verregaande automatisering en vernieuwde productieprocessen vragen om medewerkers die zich ontwikkelen en vitaal, productief en gemotiveerd blijven werken, een werkend leven lang, binnen of buitende huidige werkkring. En het vraagt om bedrijven die veilig werken, met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. Werkgevers zouden in hun beleid bovendien zoveel mogelijk rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden en wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. In het verleden vormden reorganisaties of een falende gezondheid aanleiding voor duurzame inzetbaarheid. Volandis wil werkgevers en werknemers hier al eerder toe verleiden en helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemer en werkgevers

Volandis adviseert over o.a. veiligheid, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en opleiding. Onze werkzaamheden zijn erop gericht zoveel mogelijk werknemers en werkgevers in de sector te bereiken, te adviseren en door te verwijzen als maatwerk gevraagd wordt. Hiervoor zet het kenniscentrum een duurzame inzetbaarheidsanalyse in. De DIA voor werknemers bestaat uit een medische keuring (voorheen PAGO) en een gesprek over wat de werknemer zelf kan doen om zijn of haar toekomst in de Bouw en Infra zeker te stellen. De DIA voor bedrijven betreft een advies over duurzame inzetbaarheid, bestaande uit trends en ontwikkelingen, arbeidsmarktgegevens, een top 3 aandachtspunten en acties.

Bron: www.volandis.nl

Logo Volandis
194