Professionalisering graven infrasector door unieke samenwerking

Het SOMA College is in 2017 een samenwerking aangegaan met de Universiteit Twente. Samen trekken zij op in een aantal projecten voor de ondergrondse infra. Er wordt onder andere een living lab gerealiseerd op het Bouw & Infra Park met een ondergronds kabel- en leidingenstelsel. Een living lab is een onderzoekomgeving waarbij onderzoek en onderwijs gelijktijdig plaatsvinden. Samen met het bedrijfsleven is een projectplan gemaakt om graafschade in de infrasector te beperken. Het SOMA College dient voor dit project een subsidieaanvraag in via het Regionaal investeringsfonds mbo.

De samenwerkingspartners hebben zich ten doel gesteld om betere graafprocessen en -technologie te ontwikkelen en een continue verbetering van het onderwijs van de machinisten te realiseren door onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid samen te koppelen.

Om het doel te realiseren worden 4 pijlers uitgewerkt die verschillende producten opleveren die graafschade beperken.
1.         Ontwikkeling technologie gericht op professioneel graven
2.         Vernieuwing onderwijsmethodieken en professionalisering docenten
3.         Integratie technologie professioneel graven in onderwijs
4.         Kennisdeling en –overdracht

Samenwerking
Op dinsdag 16 januari is op het Bouw & Infra Park in Harderwijk een kick off bijeenkomst georganiseerd waarbij alle samenwerkingspartners aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is er een stuurgroep gevormd en zijn de eerste werkgroepen gevuld. Door verschillende partijen is een intentieverklaring ondertekend. Aanwezig waren: SOMA College, Universiteit Twente, Bouwend Nederland, Cumela, KPN, Allinq, Gasunie, VELIN, Alliander, KLO, MKB infra, GoConnecit, Agentschap Telecom, Topcon, Rijkswaterstaat en Het Zwarte Corps. Andere partijen die ook betrokken zijn maar niet aanwezig konden zijn: ministerie van I&M, Stedin, Tenstar, Xsens en Kadaster. Andere geïnteresseerde partijen kunnen nog aansluiten.

Living lab
Eén van de bedrijven die gaat participeren in dit project is Allinq. Allinq is net als het SOMA College gevestigd op het Bouw & Infra Park en gaat een living lab voor de ondergrondse infrastructuur aanleggen. Rutger van der Graaff, manager bij Allinq: ‘Het is een unieke locatie en een uniek project, maar alleen wanneer we als keten met alle partijen goed samenwerken kunnen we resultaten bereiken. Bij Allinq zeggen we partij + partij = (iets) partijen in het kwadraat.’

Bekostiging
Het SOMA College wil gebruik gaan maken van het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF), een subsidie die door ministerie van OCW beschikbaar is gesteld om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt.

Over het SOMA College
Het SOMA College in Harderwijk is de landelijke mbo-vakopleider voor de infra. In twee tot vier jaar leidt het SOMA College jongeren op tot Machinist Grondverzet, Allround monteur mobiele werktuigen, Technicus mobiele werktuigen, Uitvoerder, Landmeter, (allround) Vakman GWW of Straatmaker. De opleidingen worden aangeboden op niveau 2, 3 en 4. Leren in de praktijk staat bij het SOMA College centraal. Dit betekent praktijklessen met machines op het uitgebreide oefenterrein, practicumlessen in de werkplaatsen en beroepspraktijkvorming bij infrawerkgevers. Daarnaast krijgen deelnemers ook theoretische vakken. Hierdoor ontstaat een verantwoorde en stevige basis waarmee zij bij elk infrabedrijf aan de slag kunnen. Voor meer informatie: www.soma-college.nl

Proffesionalisering-graven-kick-off-bijeenkomst-1080x675
194