Informatie omtrent parkeren

De afgelopen periode hebben we samen met jullie overlegd en gewerkt aan het vergroten van de parkeercapaciteit. Inmiddels zijn de afgesproken acties uitgevoerd. In deze mail lezen jullie de informatie. Willen jullie dit ook delen met iedereen werkzaam binnen jullie eigen organisatie, zodat we samen het parkeren in goede banen kunnen leiden?

Nieuwe parkeerplaats en nummering
Op het praktijkterrein voor gebouw 150 is een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd. Deze biedt ruimte aan 140 auto’s. Met de komst van deze parkeerplaats zijn ook de nummers van de andere parkeerplaatsen op het park gewijzigd. Verderop vind je een schema wie waar kan parkeren en kun je de nieuwe plattegrond downloaden.

Verplaatste slagbomen en groene paaltjes
De slagboom naast de T-splitsing bij gebouw 40 is een paar meter naar achter verplaatst om zo de nieuwe parkeerplaats toegankelijk te maken. De slagboom, vanaf heden met enkele arm, blijft voorzien van een kaartlezer en een intercom. Deze kast blijft op dezelfde plek staan. De portier kan met de intercom incidenteel toegang verlenen aan automobilisten, bijvoorbeeld leveranciers en bezoek. Bezoek kan uiteraard ook zonder door de slagboom te hoeven, parkeren op de nieuwe parkeerplaats. Vaste medewerkers van de gebouwen 80 t/m 140 kunnen de slagboom blijven openen met de zgn. Mifare-pas of druppel. Bouw & Infra Park voorziet, waar nodig, in deze passen. De slagboom gaat bij het uitrijden automatisch open, rechts voorsorteren, daar is de uitrijlus.

Gelijktijdig worden de groene paaltjes tussen gebouw 30 en 40 opgeschoven naar de weg tussen gebouw 200 en 150. Het evenementenplein tussen gebouw 20 en P3 wordt ook met groene paaltjes afgesloten.

Elektrisch laden

Er is steeds meer vraag naar oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Op P2 zijn twee algemene oplaadplekken. Op P1 zijn vier oplaadplekken gerealiseerd die in eerste instantie bedoeld zijn voor de gasten van het conferentiehotel. Op de plattegrond zijn ze weergegeven. Wil je elektrisch laden? Dan haal je de sleutel bij de portier. Per laadbeurt betaal je een starttarief van € 0,50* en per geladen kWh € 0,29*. Omdat wij het beperkt aantal beschikbare oplaadplekken zo goed mogelijk willen benutten gaat er 30 minuten nadat de accu van je auto is opgeladen een parkeertarief in van € 0,10 per minuut. Dit kun je eenvoudig voorkomen door je auto elders te parkeren zodat de oplaadplek vrij komt voor een ander.  

*Betreft prijspeil 2017: Kijk hier voor de meest actuele prijs.

Vervanging plattegronden en bebording
Met de komst van de nieuwe parkeerplaats en de gewijzigde nummering worden binnenkort ook de handwijzers bij de entree van het park en de informatieplattegrond op P3 vervangen. Ook worden er bij de parkeerplaatsen zelf borden geplaatst met de nummers.

Wie parkeert waar
In onderstaand schema vind je waar iedereen kan parkeren. Ook bezoek of leveranciers worden door de portier naar deze parkeerplaatsen verwezen.

Werk je in gebouw:

Dan parkeer je op:

10 of 20

P2 of P3

30

P3

40

P6 of P7

60 of 70

P1

80

P80

90

P7

100

P8 of P9

110

P9 of P10

120 of 130

P7

130a

P11

140

P12

150

P7 of P12

200

P4

Algemeen

Hieronder lees je nog een aantal algemene zaken omtrent parkeren:

  • Tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij de parkeerplaats (met bord of valbeugel) zijn alle plaatsen algemene parkeerplaatsen.
  • Parkeren is alleen op gemarkeerde parkeerplaatsen toegestaan i.v.m. doorstroming hulpdiensten.
  • Bij grote drukte kan de portier andere parkeerinstructies geven.    

Download hier de nieuwe plattegrond.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ester Poelhekken via 0341 - 499 062 of e.poelhekken@bouwinfrapark.nl 

20170522_105245[1]
311