6 & 7 april: Ambulancevakdagen

Woensdag 6 april en donderdag 7 april vinden de ambulancevakdagen plaats, hoofdzakelijk in en om gebouw 20. Het personeelsrestaurant is deze dagen gesloten en ook wordt er parkeerdrukte verwacht. Hieronder vind je informatie over wat er onder meer gaat gebeuren:

  • Eén van de onderdelen van het evenement is de zogenaamde Challenge. Hiervoor zijn acht scenario`s uitgezet voor de deelnemende ambulancebroeders. De Challenge is op 7 april van 10.00 - 16.30 uur;
  • De Challenge bestaat uit vier vakinhoudelijke en vier in spelvorm gegoten scenario`s;
  • De scenario`s spelen zich hoofdzakelijk af rondom de examenhal.
311