Machinistenscholingsdagen 2018: voor de 26e keer veelzijdige bijscholing!

Op 18 & 19 januari 2018 vinden de jaarlijkse Machinistenscholingsdagen plaats op het Bouw & Infra Park. Altijd met als doel het leveren van een bijdrage ter vergroting van de vakbekwaamheid, de professionaliteit in het werken en het omgaan met elkaar. Door de jaren heen is dit iedere keer weer gelukt en de deelnemers ervaren deze dagen als leerzaam, nuttig en in een gezellige sfeer. Ook dit jaar hebben de organiserende partijen naar hun oordeel een mooi programma in elkaar gezet.

Wat gaan we doen?
Ook dit jaar zullen er weer zes workshops worden georganiseerd waarin op interactieve wijze de deelnemers kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en op sociaal terrein. Kennisnemen in een lokaal binnen en in de praktijk is weer de formule waarmee gewerkt gaat worden. In willekeurige volgorde worden de volgende onderwerpen behandeld:

Synthetische Brandstoffen en Het Nieuwe Draaien
De heer Wiersma van Wiersma Olie & Techniek BV, zal ingaan op de nieuwste trends op dit terrein. Wat is er nu op de markt, wat zijn de ervaringen, welke effecten heeft dit op de CO2 uitstoot, de levensduur van de machine, de manier van werken, welke vorderingen zijn te melden met betrekking tot de uitwerking van het Convenant Het Nieuwe Draaien dat in mei 2016 tussen milieuorganisaties, BMWT, Bouwend Nederland, Opleiders Soma bedrijfsopleidingen en IPC, Vakvereniging Het Zwarte Corps en een aantal bouwbedrijven is afgesloten? En wat is het effect?

Veelzijdigheid van een machine
Ahlmann is bereid gevonden het nieuwste van het nieuwste van hun machineaanbod- machinelijn te komen tonen. De deelnemers krijgen een korte introductie in wat een Mecalac of een Ahlmann machine allemaal kan. Dit betreft een eerste introductie. Verdere verdieping kan plaatsvinden in de nadien te organiseren Masterclasses. Op het moment dat dit artikel is geschreven vindt er nog overleg plaats over de exacte inhoud. Gelet op de ervaringen van verleden jaar en de altijd hoge kwaliteit die Arjan van den Oord en zijn medewerkers altijd nastreven, belooft dit een innovatieve presentatie te worden. En: voor het stellen van vragen wordt tijd ingeruimd.

Machines en innovatie: Veilig werken!
Tom van Baars van Steelwrist neemt ons mee in de wereld van de slimme techniek. Door het aanbrengen van sensoren en de verkregen gegevens op juiste wijze te interpreteren kan veiliger gewerkt worden. Ook komt in dit kader het veilig vervoeren van bakken aan de orde. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun collega’s informeren over de good praktices. Er valt nog veel te leren! Want veiliger werken kan en moet.

Praten en luisteren
Een goede communicatie tussen de machinist en zijn uitvoerder, zijn collega’s, zijn opdrachtgever, de omwonenden en wie al niet meer bij het werken als machinist in de infrasector betrokken zijn, is van wezenlijk belang voor het effectief, met humor, leuk en voorspoedig kunnen werken. Maar……hoe doe je dat? Niek Verkade van Valq zal, bijgestaan door zijn inmiddels vertrouwde assistenten, dit op aanschouwelijke wijze aan de deelnemers tonen. Interactie zal er zeker moeten gaan plaatsvinden. Of dit lukt? Gelet op de kennis en kunde van Niek zijn de organiserende partijen hiervan overtuigd. Kom dit ook ervaren!

Kunnen machines met elkaar “praten”?
Zeker! Bestaande systemen kunnen dit. Hoe? Dat gaat Cor Lont van Optima Infra ons vertellen. En juiste afstemming van GPS, logistieke systemen enzovoort leiden tot een betere productie, minder zelf administreren en een betere verantwoording richting kantoor en opdrachtgevers. Cor neemt ons mee in de voor de schrijver van dit bericht volslagen onbekende wereld. Ook deze workshop zal weer leerzaam en nuttig zijn.

Innovatie: de Gradertronic 
Mark Hobbelman heeft iets moois ontwikkeld ”de Gradertronic”. Een universele opbouwkit voor het elektronisch aansturen van graafmachines. Een Nederlandse uitvinding en innovatie op hoog niveau. Hoe dit werkt? Kom mee naar het buitenterrein van het Bouw en Infra Park en zie hoe twee machines uitgerust met deze hulpkit aan het werk zijn. Wil je het zelf proberen? Onder begeleiding kan dit gaan plaatsvinden.

Piet van der Zouwen-prijsvraag
Voor de 16e keer zal de Piet van der Zouwen-prijsvraag worden gehouden. De machinisten krijgen een aantal meerkeuzevragen voorgelegd. De juiste antwoorden worden gegeven tijdens de workshops. Door goed op te letten kunnen deze op het uit te reiken vragenformulier worden ingevuld. De Piet van der Zouwenprijs is vernoemd naar de voormalig rayonbestuurder en erelid van Vakvereniging Het Zwarte Corps en één van de initiatiefnemers van de Machinistenscholingsdagen. De winnaar van deze prijsvraag ontvangt uit handen van Piet van der Zouwen zelf een schaalmodel en komt met een interview en foto in De Machinist en op de website van respectievelijk Bouwend Nederland en SOMA bedrijfsopleidingen.

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht!

Bron: somabedrijfsopleidingen.nl 

msd-2016-(12)
194