Fundeon en Arbouw per 1 juli samen verder als Volandis

Op 1 juli 2016 start VOLANDIS, het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw en Infrasector. De naam VOLANDIS is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. De organisatie wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. VOLANDIS richt zich op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En daagt hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Het nieuwe kenniscentrum is het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015.

Duurzame inzetbaarheid is een thema waar tot nu toe de organisaties Arbouw en Fundeon invulling aan gaven. Deze organisaties houden per 1 juli 2016 op te bestaan. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben daarom besloten tot een nieuw kennis- en adviescentrum te komen. VOLANDIS zal zich vestigen op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

Eigen verantwoordelijkheid in duurzame inzetbaarheid
De aard van het werk in de sector bouw en infra verandert. Verregaande automatisering en vernieuwde productieprocessen vragen om medewerkers die zich ontwikkelen en vitaal, productief en gemotiveerd blijven werken, een werkend leven lang, binnen of buiten de huidige werkkring. En het vraagt om bedrijven die veilig werken, met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. Werkgevers zouden in hun beleid bovendien zoveel mogelijk rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden en wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. In het verleden vormden reorganisaties of een falende gezondheid aanleiding voor duurzame inzetbaarheid. VOLANDIS wil werkgevers en werknemers hier al eerder toe verleiden en helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemer en werkgevers
VOLANDIS adviseert over o.a. veiligheid, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en opleiding. De werkzaamheden zijn erop gericht zoveel mogelijk werknemers en werkgevers in de sector te bereiken, te adviseren en door te verwijzen als maatwerk gevraagd wordt. Hiervoor zet het kenniscentrum een duurzame inzetbaarheidsanalyse in. De DIA Werknemer bestaat uit een medische keuring (voorheen PAGO) en een gesprek over wat de werknemer zelf kan doen om zijn of haar toekomst in de Bouw en Infra zeker te stellen. De DIA Bedrijf betreft een advies over duurzame inzetbaarheid, bestaande uit trends en ontwikkelingen, arbeidsmarktgegevens, een top 3 aandachtspunten en acties. Vanaf 1 juli is VOLANDIS via een digitale en telefonische vraagbaak bereikbaar voor vragen en advies.

Bron: Fundeon.nl, 20 april 2016

 

194