Eerste IKN-netwerkdag in nieuwe InfraCampus

Het is bijna zover. Op 13 december 2018 opent het IKN de deuren van haar nieuwe onderkomen, de InfraCampus in Harderwijk. De InfraCampus is een samenwerking met het Bouw & Infra Park en is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in de infra en de openbare ruimte met een speciale aandacht voor innovaties en actuele ontwikkelingen.

Kennismaken en netwerkdag
Tijdens de eerste netwerkdag op 13 december 2018 staat het thema Ruimtelijke adaptatie in de praktijk centraal. Het klimaat verandert! Steeds vaker worden kortstondige, heftige regenbuien afgewisseld met perioden van droogte en warmte. Regenval leidt zo tot wateroverlast, terwijl door droogte verzakkingen optreden en de grondwaterstand daalt. Op plekken met veel verharding en weinig groen wordt het warmer, hetgeen kan leiden tot hittestress. De onbalans tussen neerslag en droogte heeft negatieve gevolgen voor het milieu en leidt steeds vaker tot economische schade. 

Maar hoe kun je nu met deze problemen in de buitenruimte zo praktisch mogelijk omgaan? Welke oplossingen zijn er? En welke rol kan ‘groen’ hierin spelen? Diverse sprekers geven hun visie en presenteren bewezen toepassingen in de praktijk.

Naast de lezingen en netwerken presenteren vele bedrijven hun oplossingen op de permanente beursvloer. Het belooft weer een interessante dag te worden.

Bekijk hier het programma en meld u aan.

Logo InfraCampus
194