Blog: Een duurzaam monument: kan dat?

Alle kantoren moeten in 2023 energielabel C en in 2030 energielabel A kunnen overleggen bij verhuur. Monumenten zijn vooralsnog uitgesloten, omdat je tegen allerlei beperkingen aanloopt vanwege de monumentale status. Of dit voor alle monumenten of enkel voor rijksmonumenten zo blijft valt te bezien. Daarnaast zou het al dan niet verplichten tot verduurzaming er eigenlijk ook niet toe moeten doen.

Ik beschouw mezelf of ons park niet als extreem Groen. Nou ja, qua bomen en parkachtige uitstraling misschien wel. Maar als politieke voorkeur of als beleid niet per se. Het gaat mij er idealistisch veel meer om dat we naar een duurzame wereld gaan. Die er in de toekomst tenminste net zo leefbaar en  mooi uitziet als nu. Voor ons park vinden we duurzame en MVO-verantwoorde investeringen geweldig om te doen. Mits ze financieel te verantwoorden zijn.

Door onze monumentale status kunnen we vaak niet de standaard energiebesparende investeringen doen. Spouwmuren isoleren is zeer populair, echter hebben onze gebouwen uit de jaren dertig geen (standaard)spouw. Dubbel glas, of zelfs triple, toepassen is eerder regel dan uitzondering geworden. Echter tast dat teveel de monumentale uitstraling aan. Met monumentaal glas zoals Ruysdael kun je de isolatiewaarde van HR++ benaderen, echter voorkom je in ons geval daarmee niet de koudeval van de stalen kozijnen. Het slim plaatsen van radiatoren/convectoren en eventueel het toepassen van achter-zet-glas biedt voor ons wel vaak het gewenste effect qua comfort maar verhoogt de investering.  

Het plaatsen van zonnecollectoren is problematisch op een monumentaal dak. Ook het aanleggen van een centraal gelegen zonnepark is gezien de terugverdientijd tot op heden verre van interessant gebleken. Als grootverbruiker van elektriciteit betalen we per kWh een dusdanig lage prijs dat zelfs het centraal aanleggen van een zonnepark voor ons qua terugverdientijd niet interessant is. Initiatieven met postcoderozen of vergelijkbare oplossingen zouden dit wellicht weg kunnen nemen, ware het niet dat hiervoor allerlei bureaucratische processen voor zijn opgeworpen. Politiek Den Haag legt dus wel de verplichting bij kantooreigenaren neer tot verduurzaming, maar lijkt de verhuurders vervolgens niet te vertrouwen als men oplossingen bedenkt die zowel financieel als voor het milieu interessant zijn. Het lijkt jammer genoeg symbool te staan voor de tweespalt van het nationale overheidsbeleid aangaande verduurzaming. Wel de ambitie uitdragen tot verduurzamen maar er te weinig geld voor willen reserveren. Na drie gestrande pogingen lijkt het nu door het aangaan van een partnership met lokale energiecorporatie Endura toch te gaan lukken om een groot zonnedak op ons park aan te leggen. https://www.endura-harderwijk.nl/projecten/zondelen-beni-park/  Als alle lichten definitief op groen gaan, ga je hier vast en zeker meer van ons over horen.          

Eind 2011 hebben we reeds een biomassacentrale in gebruik genomen, omdat dit voor ons toen al wel een financieel rendabel businesscase vormde.  Onze huurders betalen volgens het NMDA-principe hetzelfde bedrag als wat ze zouden hebben betaald als we volledig op gas zouden blijven stoken.

Zijn we naast vastgoedexploitant opeens energieproducent geworden. Als oud-kazerne terrein was er reeds een terreinleiding aanwezig die het oude ketelhuis verbond met de overige panden. Waar vroeger er met kolen en later met gas werd verwarmd doen we dat nu grotendeels op biomassa. Een restproduct van snoeihout. We besparen hier de laatste jaren op ons park gemiddeld 500.000 m3 gas per jaar mee. Het weegt alleen niet of nauwelijks mee in het verkrijgen van een gunstig energielabel omdat het een hybridesysteem is dat gasketels als back-up (bij extreme kou of storing) gebruikt en het niet in het gebouw zelf gevestigd is.

Een herbestemming van een monumentaal oorspronkelijk op kolen gestookte ketelruimte transformeren in ondergrondse biomassacentrale en nog de credits niet krijgen voelt niet als een beloning van innovatief duurzaam ondernemen.

Toch gaan we door en passen we bij renovaties de nieuwste technieken toe en gaan we graag in samenwerking met onze huurders het gesprek aan waar we wel een goede energiebesparing kunnen maken. Zo kunnen we op elektragebied nog besparing behalen door met onze huurders in gesprek te gaan over het vervangen door Ledverlichting. Of door de warmte van de biomassaketel in de zomer te benutten om kantoren te koelen zoals we doen met de adsorptiekoeler die we in 2015 in gebruik hebben genomen voor het kantoor van Trek / Bikeurope. 

Ook hebben natuurlijk oplaadpunten voor elektrische auto, fietsen en ik vermoed binnen afzienbare tijd ook drones. Of het nu wel of niet wettelijk wordt verplicht. Er is geen weg meer terug. We moeten, we willen verduurzamen. Circulariteit toepassen is de volgende stap die ons wacht, bij nieuwbouw is dit concept goed toe te passen, bij renovatie van monumentale gebouwen geeft dit opnieuw extra uitdagingen. Het zou fijn zijn als de overheid de innovatieve groene/circulaire ondernemers probeert te steunen. De bereidwilligheid is er!

 


 

24 april 2018 - Robin Idzes - Manager Vastgoed & Parkbeheer bij Bouw & Infra Park B.V. in Harderwijk
Lees hier meer over onze unieke locatie voor bedrijfshuisvesting en congressen/evenementen in Harderwijk

194