Certificering ISO 27001 Volandis is een feit!

Informatiebeveiliging als randvoorwaarde voor kwaliteit
 
Met trots behaalde Volandis, huurder op het Bouw & Infra Park, recent het ISO 27001 certificaat; de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze certificering laat zien dat Volandis werkgevers- en werknemersinformatie effectief beschermt waardoor informatiebeveiligingsrisco’s geminimaliseerd worden en een cultuur van optimale informatiebeveiliging gestimuleerd wordt. Daarnaast bevestigt deze certificering dat Volandis haar processen rondom informatiebeveiliging op de juiste manier heeft ingericht en beheerst.

Mijlpaal
Met het voldoen aan de internationale norm voor informatiebeveiliging is Volandis nu nog beter in staat bedrijven en werknemers in de (Af)Bouw & Infra te bedienen. Alexander Kreulen, directeur Bedrijfsvoering van Volandis: “Met het behalen van dit certificaat zijn de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van onze eigen data en die van onze klanten zeker gesteld. De certificering is in lijn met onze ambitie om te voldoen aan de wereldwijde standaard. Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor kwaliteit. Het behalen van het ISO 27001 certificaat is dan ook het resultaat van onze continue professionaliseringsslagen op dit gebied. Een knap resultaat voor zo’n jonge organisatie als Volandis. Ik ben dan ook extra trots op deze prestatie van mijn collega’s.” 
 
Bescherming
Informatie wordt beschermd in de volgende opzichten:  
• Vertrouwelijkheid: informatie is alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen;
• Integriteit: accuraatheid en volledigheid van informatie en informatieverwerkingsmethoden zijn gewaarborgd;
• Beschikbaarheid: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot informatie en de daarmee verbonden middelen wanneer dat nodig is. 
 
Meer informatie
Als kennis- en adviescentrum informeert en adviseert Volandis werknemers en werkgevers in de bouw- en infrasector over veilig en gezond werken, plezier houden in het werk en op tijd vooruit kijken. Meer informatie: www.volandis.nl/over-volandis.  

Foto: het team van Volandis

Team Volandis.jpg
194