Netwerkdagen

Terugblik op de officiele opening op 10 april jl.
Bekijk alle foto's van de opening.


Donderdag 20 juni - IKN Netwerkdag 'Hoe combineren we een mooie en veilige stedelijke omgeving met de nieuwe functies voor energie en adaptatie?'
Let op: verplaatst van 13 juni naar 20 juni i.v.m. het Nationaal Congres Klimaatadaptatie in Delft op 13 juni. 

Programma:

In het ochtendprogramma staan de openbare ruimte en de energietransitie centraal. De openbare ruimte en de infrastructuur worden steeds meer gebruikt voor de energietransitie. We halen warmte uit het riool; slaan warmte en koude op in de bodem en het oppervlaktewater; we plaatsen zonnepanelen in de weg en op daken; we zoeken ruimte voor laadpalen en accu’s als stroombuffers. Het lijkt iets van de verre toekomst, maar de technieken zijn er en ze worden al toegepast. Wat is er mogelijk en wat betekent dit voor de openbare ruimte
 
In het middagprogramma gaat het om wateroverlast en droogte, wat betekent dit voor de openbare ruimte?  De klimaatverandering kan leiden tot zwaardere buien en langere periode van droogte. We moeten wateroverlast voorkomen, maar de verdroging leidt ook tot problemen. Het gaat niet alleen meer over waterafvoer. Bergen, benutten, bewaren en infiltreren vragen om nieuwe technieken en om ander beleid en beheer. Verschillende deskundigen zullen in de ochtend en middag hun kennis delen binnen het thema en hun specifieke vakgebied. 

Inloop:                                    10.00 uur
Start ochtendlezingen:           10.30 uur
Lunch:                                    12.00 - 13.00 uur
Start middaglezingen:            13.00 uur
Borrel en netwerken:              14.30 - 15.30 uur

Locatie
B&I InfraCampus
Ceintuurbaan 2 (gebouw 150)
3847 LG Harderwijk
Contact: infracampus@bouwinfrapark.nl

Aanmelden voor de Netwerkdag op donderdag 20 juniVolgende netwerkdag: donderdag 3 oktober - Thema: Circulariteit in de breedste zin

394